ACTUEEL NIEUWS !

Hoe wordt ik lid

Procedure aanmelden nieuw lid:

Stap 1: Nieuwe leden kunnen zich door middel van een inschrijfformulier aanmelden. Lever dit formulier volledig ingevuld met de nodige bijlage(s) in bij de ledenadministratie.

Stap 2: Het volledig ingevulde formulier wordt met pasfoto en kopie ID bewijs (alleen 16 jaar en ouder) onder gelijktijdige betaling van de contributie *) ingeleverd bij de ledenadministrateur.

Stap 3: Ledenadministrateur meldt het nieuwe lid aan bij de KNVB, waarop na akkoord een voorlopige spelerspas wordt toegezonden aan de club, zodat het nieuwe lid mag spelen. Na enige tijd volgt een definitieve pas.

Nieuwe leden door overschrijving:
Speler vraagt bij oude vereniging overschrijvingsformulier aan en laat deze door oude vereniging (meestal penningmeester) voor hun deel voor akkoord invullen. vult eigen gedeelte volledig in en levert het formulier via de contactpersoon jeugd/senioren in bij de ledenadministrateur. Inclusief oude KNVB pas ( en ledenmutatie formulier door administrateur bij te voegen). leden administrateur vult het laatste deel in en stuurt formulier op naar KNVB. Na akkoord komt nieuwe spelerspas KNVB. Voor het overige dient het nieuwe lid uiteraard wel de overige verplichtingen rond contributie te voldoen.

Wijzigingen doorgeven:
Leden van wie de gegevens veranderd zijn ivm verhuizing of dergelijke moeten dit doorgeven middels een melding bij de secretaris via mail (info@fc-ankaraspor.nl). Lid is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens welke bij de ledenadministratie beken is. Dit is belangrijk om de eventuele post naar het juiste adres te sturen.

Hieronder kunt u de inschrijfformulier downloaden en volledig ingevuld inleveren bij de ledenadministratie.

Inschrijfformulier FC Ankaraspor

Overschrijvingsformulier veldvoetbal KNVB