ACTUEEL NIEUWS !

Betalingsregeling

Indien je voor het komende seizoen van een betalingsregeling gebruik wilt maken, kan je contact opnemen met de penningmeester, via e-mail (info@fc-ankaraspor.nl). Een regeling is in principe mogelijk. Je bent zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor een tijdige betaling op de overeengekomen data van betaling. Omdat iedereen zijn contributie voor het nieuwe seizoen tijdig betaald moet hebben, is het treffen van betalingsregelingen (behoudens uitzonderingen) na 31 oktober niet meer mogelijk.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij geen uitvoering behoeven te geven aan ons verenigingsbeleid: Niet betalen = Niet trainen en Niet spelen ! Graag rekenen wij op ieders medewerking, zodat wij ieder jaar weer kunnen constateren dat de moraal van contributiebetaling bij FC Ankaraspor uitstekend is.