ACTUEEL NIEUWS !

Gedragsregels

Onze gedragsregels

Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels en afspraken nageleefd moeten worden m het samenleven zo plezierig mogelijk te maken.

Iedereen die iets voor onze vereniging doet, moet erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is van iedereen! En met de aanvaarding van het lidmaatschap, aanvaardt ook ieder lid de statuten en de huisregels van FC Ankaraspor.

Het Bestuur heeft als taak het verenigingsklimaat te bewaken. Hieronder wordt verstaan: “Een klimaat gebaseerd op een gedrag van de leden dat ertoe leidt, dat elk verenigingslid:

  • zich in de vereniging thuis voelt
  • goede omgangsvormen op prijs stelt
  • zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen
  • zijn/haar bijdrage levert in vrijwilligerswerk voor de vereniging

Waar het enerzijds om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening. Anderzijds zijn er de afspraken waarbij elk lid zijn/haar bijdrage levert ten aanzien van verenigingstaken, zoals bar- en kantinedienst, gastheerschap, eenvoudige onderhoud en/of schoonmaakwerkzamheden, sportieve taken zoals scheidsrechter, leider of trainer. De gedragsregels en afspraken gelden dus voor ons allemaal.