ACTUEEL NIEUWS !

Contributie

Aan het lidmaatschap van FC Ankaraspor zijn zowel rechten als plichten verbonden. Deze rechten en plichten vangen aan op het moment dat men zich heeft ingeschreven als lid door middel van een inschrijfformulier. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat men zich schriftelijk of per e-mail als lid weer afmeld. In de tussenliggende periode is ieder lid een contributie verschuldigd afhankelijk van de categorie waarvoor men zich heeft aangemeld.

Contributie is een bijdrage van de leden tot het in stand houden van de vereniging. Contributie is juridisch gezien een schuld. U dient er dus voor te zorgen dat u tijdig betaalt. De jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Contributie voor seizoen 2016 / 2017 is vastgesteld op € 175,–

Niet tijdige betaling

We beginnen in september met de incasso van de contributie. Voor de leden die niet de eerste keer betalen volgt nog twee keer een aanmaning. Indien niet tijdig wordt betaald, wordt de incasso uiteindelijk overgeheveld naar de incassodienst van de vereniging. Het contributiebedrag zal in dat geval met € 40,00 worden verhoogd wegens administratiekosten. Daarnaast zal je niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Alle bijkomende en extra kosten komen ten laste van het desbetreffende lid.